Als het om bestuur en toezicht in culturele organisaties gaat, zijn er twee bestuursmodellen in zwang. Het ‘raad van toezicht-model’ en ‘het bestuursmodel’. Deze zijn dan meestentijds afgeleid van de zogenoemde Governance Code Cultuur. Zonder hier verder in details te treden, verschilt in beide modellen de rol en positie van directeur.

Op dit moment wordt binnen ’t Mozaïek het bestuursmodel gehanteerd. Een statutenwijziging en de toepassing van de Code is in beraad.

De samenstelling van het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Jos van der Knaap, voorzitter sedert 01-01-2017
Marc van de Ven, penningmeester/plv. secretaris sedert 01-09-2012
Ron Ruiken, secretaris sedert 01-03-2017
Monique Maassen-Vroemen, plv. voorzitter sedert 01-08-2013
Ton Jacobs, plv. penningmeester sedert 01-04-2014
Henriëtte Mooren-van den Boomen, directeur per 1 mei 2018

 

×